Nedplockning av murstockar

Idag plockar vi ner den andra av två murstockar med stortegel och löst sittande bruk, vilken tyngd stenarna har!
Dessa har tjänstgjort som värmebärare i detta härliga hus.
Alla stenar som är hela omhändertas och resterande blir fyllnadsmassor för grunden av huset.
Murstock 1